Hide menu

Laborationer

Under kursens gång kommer ni genomföra två laborationer. Varje lab innefattar flera smålabbar - ni kommer till exempel undersöka hur fuktighet kan påverka frögroning, hur avdunstning från bladen påverkas av vind, och mycket mer. Instruktionerna till laborationerna kommer finnas på It's learning vid kursstart.


Responsible for this page:
Last updated: 02/24/12