Hide menu

Examination

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen 2/6, vilken betygssätts med 3, 4, 5 eller U.

Preparatstudierna examineras genom en skriftlig dugga 15/5 (G/U).

Närvaro på de obligatoriska momenten krävs givetvis också för att bli godkänd på kursen.

 


Responsible for this page:
Last updated: 02/24/12