Hide menu

Botanik 1

Syfte och innehåll

Ek i Tinnerö (foto: Karin Johannesson)

Kursens syfte är att du ska få en god kunskap om hur växter ser ut, fungerar och är besläktade. Innehållet presenteras i tre (delvis överlappande) delområden som kommer att varvas under kursens gång:

 

  • anatomi: den inre byggnaden
  • fysiologi: växternas funktioner
  • systematik & morfologi: växters släktskap och former

 

Dessutom kommer växter diskuteras i ett tillämpat sammanhang, bland annat gällande matförsörjning, biologisk mångfald och hållbar utveckling.

 

Under Botanik 1 behandlas systematik-/morfologidelarna mossor, ormbunkar och fröväxter.


Responsible for this page:
Last updated: 02/24/12