Hide menu

Examination

  • Samtliga kursmoment; teori, dissektioner, mikropreparat och modeller, examineras i samband med den avslutande skriftliga tentamen den 13 januari 2018. Tid och tentamenslokal meddelas senare.
  • Laborationskursen kräver obligatorisk närvaro och aktivt deltagande (närvarolista). 


Responsible for this page:
Last updated: 08/24/17