Hide menu

Zoomorfologi (NBIA27) hösten 2017

Välkommen till kursen Zoomorfologi!

Kursen läses på 1/2-fart och parallellt med kemikurser.

Kurstid: 30 oktober 2017 - 13 januari, 2018.

För lite mer detaljerad information kring kursens mål, organisation och innehåll hänvisas till kursplanen (fliken kursplan).

Detaljinformation kring laborationer, litteratur etc...... finns i detaljschemat för kursen (fliken schema) samt under respektive flik till vänster.

Detaljschemat innehåller mer information än Webb-schemat!!!

Allt kompendiematerial (för utskrift) kommer att finnas tillgängligt i LISAM i kursrummet Zoomorfologi. OBSERVERA att färdiga kompendier inte kommer att finnas för inköp på Bokakademin! För de studenter som föredrar att kunna köpa en färdigtryckt kompendiesamling rekommenderas att ni går samman och beställer, ex  från Bokakademin, en tryckt version från pdf-filerna. Detta kommer inte att ombesörjas av kursledningen, utan måste ske på initiativ från deltagande studenter. Sådan beställning måste göras i god tid! 


Responsible for this page:
Last updated: 08/24/17