Hide menu

Evolution

Kursen Evolution, NBIA26, syftar till att ge insikt om grundläggande evolutionära begrepp och teorier. Till viss del ska kursen också ge grundläggande färdigheter inför universitetsstudier. Efter kursen ska studenten:

  • kunna förklara och exemplifiera evolutionära begrepp och processer
  • kunna beskriva hur man i olika situationer kan avgöra vilka evolutionära processer som verkar och hur
  • kunna redogöra för livets utveckling (makroevolutionen), inklusive artbildningsprocesser och kladistik
  • kunna redogöra för hur evolutionen relaterar till samhället i stort
  • tillämpa grundläggande kunskaper inom matematik
  • följa överenskomna regler för hur grupparbete, såsom seminarier, ska genomföras
  • ha kännedom om riktlinjer för god muntlig och skriftlig kommunikation

Undervisningen kommer att bedrivas i form av framför allt lektioner och seminarier. Dessutom ingår ett skriftligt arbete. Undervisningsplattformen Lisam kommer att användas och där kommer material med information inför lektioner, seminarier, extra litteratur mm att läggas ut.

Denna sida uppdateras inte längre. För aktuell information om kursen se: https://liu.se/studieinfo/


Responsible for this page: Jenny Hagenblad
Last updated: 09/13/18