Hide menu

NBIA25 Cellbiologi

Välkommen till kursen i cellbiologi vt-18

Cellen är den basala funktionella enheten hos alla livsformer. Den innefattar en komplex uppsättning av olika strukturer och processer som finns i olika former i allt från encelliga (ex bakterier, alger, amöbor) till flercelliga organismer (ex växter och djur). Alla biologiska företeelser har sin förklaring i skeenden i cellen, något som alltmer beaktas i biologisk forskning.
Cellbiologikursen behandlar cellers grundläggande uppbyggnad och funktion. Den ska också ge en introduktion till biologiskt laboratoriearbete, där du får lära dig att hantera biologiskt material, tillämpa en del etablerade metoder samt använda olika instrument som t ex ljusmikroskopet.
Kursen omfattar föreläsningar kring den aktuella teorin. De är tänkta att ge en översikt och att komplettera och/eller förtydliga kurslitteraturen. Teorin kommer även att exemplifieras med laborationer samt diskuteras under seminarier 

 

Kursen samläses med ämneslärarprogrammet (kurserna 91BI11, 91BI17, 92BI11 och 92BI17)

Schema finns  på  TimeEdit

LISAM - här finns ett kursrum för NBIA25.

Dokument till föreläsningen om Mikroskopi finns under fliken Föreläsningar.


Responsible for this page:
Last updated: 11/20/17