Hide menu

NBIA23 Mikrobiologi

Välkommen till kursen i mikrobiologi vt-18

Kursen kommer att ge dig grundläggande kunskaper om mikroorganismernas uppbyggnad och funktion. Vi kommer även att behandla kroppens försvar mot infektioner, antibiotika och dess påverkan på mikroorganismer.

Kursen består av föreläsningar samt av laborationer, där du tränar olika mikrobiologiska tekniker kopplade till teori från föreläsningarna. Kursen examineras genom en salstentamen, deltagande på laborationsmomenten samt de uppgifter som följer med laborationerna, vilket innebär individuellt besvarande av quiz på Lisam samt aktivt deltagande på laborationsseminariet i slutet av kursen.

Schema finns på TimeEdit.

Lisam - gå in via studentportalen till NBIA23

Kursen samläses med kurserna: 91BI21, 91BI27, 92BI21 och 92BI27

 


Responsible for this page:
Last updated: 02/02/18