Hide menu

Introduktion till biologistudier (NBIA22)

Läses första terminen på Biologiprogram
med inriktning

Etologi och Djurbiologi                         180hp
Ekologi med Miljö- och Naturvård         180hp
Molekylär genetik och Fysiologi            180hp

Med Introduktionskurs till biologistudier vill vi ge er

En första inblick i vad som menas med vetenskap, biologi och liv
Föreläsning åtföljt av diskussionsseminarium
En exkursion/studiebesök
Innehållet varierar mellan olika år
Labbotek
Praktiska övningar / information  åtföljt av diskussionsseminarium
Ge en bild av vad  Biologer arbetar med.
Några biologer som är ute i arbetslivet kommer att föreläsa/berätta om sina arbetsuppgifter mm
Ge er inblick i områden som ligger utanför biologiämnet och som är viktiga komplement till  biologikunskaperna

I år: Genusperspektivet och Etik.


IT´s Learning Kan du komma in i tidigast veckan innan kursstart
är ett undervisningshjälpmedel som många biologikurser använder sig av. Här kan du bekanta dig med IT´s learning. Du kan komma dit genom att klicka på "IT´s Learning" i den vänstra menyraden. Endast studenter som är registrerade på kursen har tillgång till kursmaterialet.
Här hittar du diskussionsfrågor som hör ihop med kursens seminarier

Du kan inte komma åt dem förrän efter kursstart


Responsible for this page:
Last updated: 10/08/12