Hide menu

Seminarier hösten 2012


Kursen har 2 seminarier med uppgifter  (uppgifterna hittar du i IT´s Learning inför seminariet).

1 Vad är liv , vad är vetenskap?
3 Labbsäkerhet


Seminarierna hålls i mindre grupper
(7-8 studenter i varje grupp)     
Seminarieuppgiften/uppgifterna diskuteras och sammanfattas på papper som lämnas till kursansvarig. Alla närvarande på seminariet skall namnges på sammanfattningen
Ange även vilka som varit ordförande respektive sekreterare
Glöm inte att byta roller på seminarierna  så att flera gruppdeltagare får prova på att vara ordförande och sekreterare.

Seminarietillfället i schemat har bokade lokaler. De bestämmer själva om ni vill utnyttja den tidenSize: 10.9K bytes Modified: 6 April 2010, 15:08


Responsible for this page:
Last updated: 10/08/12