Hide menu

Examination

Gruppseminarier

Innan seminarierna kommer seminarieuppgifter att läggas ut i IT´s Learning

Dessa uppgifter/frågor diskuteras av gruppen och en skriftlig diskussionssammanfattning lämnas till kursansvarig efter seminariet

Närvaro vid minst 80% av kursens föreläsningar/föredrag

dessa är markerade med FET  text i detaljschemat som ligger på hemsidan. En närvarolista kommer att cirkulera vid kursens alla undervisningstillfällen

Om-examination

Om du skulle bli sjuk vid något av seminarierna, kontakta kursansvarig lärare som i första hand försöker göra en diskussionsgrupp av de som varit frånvarande. Om detta inte är möjligt får den frånvarande lämna in en enskild skriftlig redovisning av seminarieuppgifterna/frågorna


Responsible for this page:
Last updated: 10/12/10