Hide menu

Kurslitteratur

  •  Kursbok är:
 THERMAL PHYSICS   (2nd ed), Charles Kittel   och Herbert Kroemer.

Säljs av
Bokakademin och Akademibokhandeln på Campus Valla.
(Kursen omfattar kap 1 - 10, se dock Läs- och räkneråd nedan.)

  • Ett kompendium med titeln:

Läs- och räkneråd för kursen TERMODYNAMIK OCH STATISTISK MEKANIK/FYSIK, (Lars Alfred Engström, mars 2005).
Säljs av Bokakademin på Campus Valla.

Läs- och räknerådet definierar och kommenterar kursinnehållet samt utgör exempelsamling anpassad till läroboken. Samtliga problem som behandlas på lektionerna hämtas från Läs- och räknerådet.

  • Ett formelblad:

Formelblad till kursen Termodynamik och statistisk mekanik, TFYA12

finns även sist i Läs och räknerådet och medföljer tentamen.


Responsible for this page:
Last updated: 05/30/11