Hide menu

Föreläsningsplan

 


1 - 4 behandlar kapitel 1 och 2 i KoK (Kittel o Kroemer).
5 - 6 behandlar kapitel 3 i KoK som är mycket centralt för hela kursen.
7 - 8 behandlar kapitel 4 KoK.
9 - 10 behandlar kapitel 5 KoK, även detta är mycket centralt.
11 - 13 behandlar kapitel 6 i KoK.
13 - 14 behandlar kapitel 7 i KoK.

14 behandlar kapitel 8 i KoK.
15 behandlar kapitel 9 och 10 i KoK.
16 är reserv och för repetition.


Responsible for this page:
Last updated: 03/10/09