Hide menu

Examination

Examinationen består av en tentamen som  innehåller uppgifter om sammanlagt 20 poäng. För godkänt fordras 8 poäng. Tillåtna hjälpmedel är Physics Handbook och räknedosa. Formelbladet, se sista sidan i LoR, bifogas varje tentamensskrivning. Egna anteckningar i Physics Handbook är inte tillåtna.


Responsible for this page:
Last updated: 03/26/09