Hide menu

Termodynamik och statistisk mekanik, teoridel

Kursen gavs i denna form sista gången vårterminen 2009.

Teoridelen av termodynamik och statistisk fysik ges under läsperiod vt2.

Den omfattar 32 timmar föreläsning och 20 timmar lektionsundervisning.

Den samläses med kursen TFYA12 för Y3 och FYS2.

Examinationen är i form av en skriftlig tentamen på 6 högskolepoäng.

Kursen ges på svenska.


Responsible for this page:
Last updated: 03/02/10