Hide menu

Lektioner

Kursen baseras på egna litteraturstudier, diskussioner i diskussionsforum samt självrättande kunskapstest.  Kursen inbegriper även 2 fysiska helgträffar vid Linköpings universitet med föreläsningar. Kursen ges m.h.a. ett internetbaserat kursverktyg/kursmiljö, i.e ItsLearning (ITS). Information om den internetbaserade kursmiljön hittar du under, information om It'sLearning.  Kursen tillämar obligatorisk närvaro på samtliga helgträffar för genomgången och godkänd kurs.

Via kursverktyget presenteras bl.a. kursuppgifter och kursmaterial för kursdeltagarna. Kursen inbegriper självrättande kunskapstest som skall vara godkända för genomgången och godkänd kurs. Därtill skall minst ett inlägg/kommentar göras i samtliga kursrelaterade diskussionsforum samt ett aktivt deltagande i en praktisk observationsstudie på djur. Betygsgraderingen är godkänt (G) och underkänt (U).


Responsible for this page:
Last updated: 11/04/09