Hide menu

Helgträff

Kursen inbegriper 2 helgträffar vid Linköpings universitet vid vilka föreläsningar i kursämnet ges.

Datum för helgträffarna är ännu ej bestämt men planeras till någon gång i februari respektive mars/april 2010.

Plats för helgträffarna är C-Huset vid Campus Linköping, Linköpings univeristet. Program för respektive helgträff kommer att finnas tillgängligt som ett nedladdningsbart pdf-dokument i kursmiljön It'sLearning (ITS) strax efter kursstart.

Kursen tillämpar obligatorisk närvaro på helgträffar. De som ej har möjlighet att närvara, och som kan uppvisa en reell anledning till frånvaron, har möjlighet att istället göra en extra liten inlämningsuppgift som ersättning för sin närvaro på en helgträff.


Responsible for this page:
Last updated: 11/04/09