Hide menu

Kurslitteratur

Djurens beteende

P.Jensen: Djurens beteende
Förlag: Natur och Kultur, Utgiven: 200610
Antal sidor: 208

ISBN10: 9127357201
ISBN13: 9789127357204

Ev. tillkommer kompendium.

Boken kan eventuellt även finnas hos t.ex. Bokia, AdLibris och Akademibokhandeln, även om de flesta nätbokhandlarna har annonserat mycket små lager av boken, och i vissa fall endast ett fåtal exemplar, om några alls.

Boken bör av denna anledning beställas i MYCKET god tid innan kursstart.

Övrig litteratur

Kursen kommer även att kompletteras med separat kursmaterial (vetenskapliga artiklar), fortlöpande under kursen, och då i form av nedladdningsbara PDF-dokument.


Responsible for this page:
Last updated: 11/04/09