Hide menu

Etologi (LSBC15) Vt-2010

Fristående distanskurs (7,5 hp.)

Kursen är en fristående distanskurs på 7,5 hp i Etologi för lärarprogrammet.

Kursen ges under vårterminer på halvfart över internet med hjälp av ett internetbaserat kursverktyg, "ItsLearning" (ITS).

Officiellt kursstartsdatum för vårens kurstillfälle (vt-2010) är den 18 januari 2010.

Antagna till kursen
- För registrering:
Följ instruktionerna och direktiven listade på sidan Komma igång på kursen.
Vid registreringsfrågor, kontakta Kerstin Johansson, (013 - 28 12 87)

Kursansvarig: Lina Roth
IFM/Biologi, Linköpings universitet.


Responsible for this page:
Last updated: 11/04/09