Hide menu

Lärare och assistenter

Nils-Ola Persson, tel. 013-281387, e-post: npe@ifm.liu.se, föreläsningar och lektioner del 1,

kursansvarig.

Annika Niklasson, tel 013-281896, e-post: ani@ifm.liu.se, föreläsningar och lektioner del 2

Gunilla Niklasson, tel 013-285695, e-post: gni@ifm.liu.se, föreläsningar och lektioner del 2

Bo G. Palmqvist, tel 013-286638, e-post: bopal@ifm.liu.se, laborationer


Responsible for this page:
Last updated: 10/18/10