Hide menu

Kursplanering Fysik 1-15

 Kursplaneringen är uppdaterad från och med v.38

Det kommer att läggas in 1-2 tillfällen i v.41-42 som kommer fungera som frågestund och repetitions tillfälle inför examination.

Dag

Tid

Undv

Lokal

Innehåll

Litt

v. 35


 

     

mån

10-12

Fö 

E328

Introduktion

 

tor

10-12

Fö 

Mott 

Rörelse, jämvikt

Kap 1

v. 36


 

 mån

10-12

Dem 

H303 

Jämvikt mm

Kap 1

 

13-15

Fö 

Mott

Newtons lagar

Kap 2

tor

10-12

Fö 

Mott 

Rörelsemängd, energi 

Kap 3 

fre

10-12

Fö 

Mott

Gravitation, kaströrelse 

Kap 4, 5 

v. 37

 

 

     

tis

13-15

Fö 

Galaxen

Tryck, energi

Kap 6, 3

ons

12-16

Lab 1

H303

Acceleration, masscentrum, energi

PM

tor

10-12

Fö 

Brahe

Vätskors fysikaliska egenskaper

Kap 6

v. 38

 

 

 

 

 

mån

 10-12 Fö  Brahe Värme, fasomvandlingar

Kap 7

tors

 13-15

S23

Elektricitet, magnetism

Kap 8,9

fre

 13-15

Brahe

Vågor, ljud, ljus 

Kap 10

 v. 39

         

mån

10-12

Exam 1

 

Tenta 1

 

tis 

13-17

Lab 2 

 

Tryck, värme, fasomvandlingar

PM

tors

13-15

P26

Vågor, ljud, ljus 

Kap 10,11

v. 40

 

       

mån

10-12

Fö 

Brahe

Radioaktivitet 

Utdelat matr

ons

13-15

Fö 11 

Brahe

Modern fysik

Utdelat matr 

fre

10-15

Lab 3

 

Elektricitet, magnetism och vågor

PM

v. 41 

         

mån

10-12  Lab 4       PM

mån

13-15

Sem

Hund

Didaktik

 

v. 42

 

 

 

 

 

ons

10-12 Lab 5    

 PM

v. 43

 

  

       

ons

10-15 Exam 2   Tenta 2 

 


Responsible for this page:
Last updated: 09/14/12