Hide menu

VFU

Sammanlagt ligger under året åtta veckor VFU, som tillbringas i skolan. 2012 ligger  vårens VFU vecka 10 (9BI312) och v14 eller v15 (9BI322). Höstens VFU är vecka 35-38 (9BI331) samt veckorna 50 och 51 (9BI341) .

Under varje skolförlagd period har studenten en VFU-uppgift att arbeta med tillsammans med sin mentor. Uppgifterna handlar om naturvetenskapligt språk och lärarens elevbemötande, planering, styrdokumenten samt utformning av examination. Efter VFU-periodernas slut följs uppgifterna upp på seminarier.

Size: 7.2K bytes Modified: 9 December 2010, 15:50
Size: 28.0K bytes Modified: 3 January 2012, 17:56
Size: 7.7K bytes Modified: 16 August 2012, 09:29
Size: 9.6K bytes Modified: 9 December 2010, 15:52
Size: 21.7K bytes Modified: 16 June 2010, 10:52
Size: 113.7K bytes Modified: 16 June 2010, 10:53


Responsible for this page:
Last updated: 08/20/12