Hide menu

Kurslitteratur


Kurslitteratur 9BI312

Cellbiologi

"Beckers world of the cell"  8 ed av Hardin, J.2012

Genetik
Hyde D. 2009. Introduction to Genetics Principles. McGraw-Hill. ISBN: 978-0-07-110675-7


Kurslitteratur 9BI322
Mikrobiologi
Madigan MT, Martinko JM, Stahl DA & Clark DP. 2012. "Brock Biology of Microorganisms".
13th ed. Pearson. ISBN-13: 978-0-321-73551-5


Botanik
Raven PH, Evert RF & Eichhorn SE. 2005. Biology of plants. 7th ed. Freeman.
ISBN: 0-7167-1007-2

Ny upplaga för vt12?? Kontakta Agneta eller Karin Johannesson kajoh@ifm.liu.se

Formkännedom
Obligatorisk litteratur finns för utlåning på avdelningen.

Kurslitteratur 9BI331 Formkännedom, VFU och ekologi

Formkännedom
Obligatorisk litteratur finns för utlåning på avdelningen.

Ekologi
Ricklefs:  The Economy of Nature 6th ed. Freeman

Kurslitteratur 9BI341 Zoologi (morfologi och systematik)

Hickman/Roberts/Keen/Larson/Eisenhour: Animal Diversity, 6th ed. 2012, McGraw Hill - International edition (ISBN: 978-0-07-131543-2). Inläsningsanvisningar (se It's learning; Kursplats: Zoomorfologi NBIB42+9BI341+92BI41-12-2)

- Kompendiesamling (6 st komp) som kommer att finnas tillgängliga som Pdf-filer på It's learning (för utskrift)

               - Blad som delas ut vid respektive föreläsningstillfälle (kommer även att finnas på It's learning)

Kurslitteratur 9BI341  Fysiologi   
Human physiology, an integrated approach (6th ed)

Författare: Dee Unglaub Silverthorn

Förlag: Pearson

ISBN: 978-0-321-79860-2


 

Kurslitteratur 9BIA11 Evolution och hållbar utveckling
Evolution
Freeman, S. & Herron, J.C. 2007. Evolutionary Analysis (4th ed.). Pearson Prentice Hall. 

Miljövård
Jay Withgott & Scott Brennan : Environment; The science behind the stories. Pearson Third edition 2008.
Kompendier och artiklar. 

Kurslitteratur 9BIA21 Etologi

Alcock: Animal behavior - an evolutionary approach 9th ed.
Vetenskapliga artiklar, som utdelas


Responsible for this page:
Last updated: 01/17/14