Hide menu

Introduktion till etologi (ETE327)

OBS! Kursen överlappar HELT med den tidigare Djurens beteende ETE294!

Introduktion till etologi är en fristående distanskurs på 7,5 hp som ges på kvartsfart över hela höstterminen. Kursen syftar till att ge studenten kunskaper i grundläggande etologi, med särskild tonvikt på beteende och beteenderelaterade problem i tillämpade sammanhang, såsom husdjurshållning. Kursen baseras på ett veckoschema med egna litteraturstudier, diskussioner i diskussionsforum, inlämningsuppgifter, samt självrättande test. Kursen ges över internet i LiU:s kursmiljö LISAM och innefattar ingen fysisk träff (och därmed inte heller upprop vid kursstart).
 
Sista ansökningsdag är i mitten av april - se Antagning.se för information
 
Kursen söks som fristående kurs via Antagning.se och antagningen sker centralt och via urval BP. Glöm inte att tacka ja till kursplatsen om du blir antagen i första urvalet för annars mister du din plats. Om du vill ha specifik information om din antagning, ring universitetets växel 013 - 28 10 00 och be att få prata med "antagningen". Antagna som har frågor kring Liu-ID (inloggningsuppgifter) mejla portal@studc.liu.se eller ring på 013282000.
 
Mer information om kursen hittar du på LiUs kurshemsida. För mer specifika frågor om biologiavdelningens distanskurser, mejla kursadministratören Rita Fantl.
  

Kursansvarig: Thomas Östholm (Lina Roth)
IFM/Biologi, Linköpings universitet.

 


Responsible for this page:
Last updated: 08/28/18