Hide menu

Wetlands and streams, ecological applications, 15 ECTS/Våtmarker och rinnande vatten, 15hp

Course starts January 20th 2014

Our aim with this course is that you will get an in-depth knowledge about wetland and stream functions and how we can make use ot those functions to both protect and use the ecosystem sevices prodived by those habitats. Be prepared for an intense study program with individual literature studies, self-exams done on the web, lab reports to hand in and web-based seminars where the literature is discussed. You can read more about the goals in the course curriculum in the left menue. The course is run in cooperation with the Linné University, who also manage the course home page.

This is a distance teaching course, but we meet at three weekends with mandatory participation - this is 8-9 February in Kalmar, 5-6 April in Linköping and 10-11 May in Kalmar. During those weekends, we have excursions and practical exercises needed to illustrate what we are reading and lecturing about. Any costs incurred during those weekends are paid for by the participants. Before you start the course you need to make sure that you have a LiU ID and password to the server at LiU. You will then also get a ID and password to access the course page at the Linné University. Please contact Karin Tonderski (karsu@ifm.liu.se) as soon as you have registered for the course, and I will send your personal ID for the course page in Kalmar.

Welcome!

In Swedish:

Med hjälp av denna kurs vill vi ge dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper och färdigheter om våtmarksfunktioner och hur vi kan utnyttja dem. Var beredd på ett intensivt program med egna litteraturstudier, inlämningsuppgifter, gemensamma seminarier och projekt. I kursplanen här intill kan du läsa mer om våra lärandemål och arbetsformer. Kursen genomförs tillsammans med Linnéuniversitetet i Kalmar, och hemsidan ligger fysiskt på en server där.

Kursen bygger på distansundervisning och tre obligatoriska helgträffar. Under 2014 är den första träffen 8-9 februari i Kalmar. De andra två sammankomsterna blir 5-6 april i Linköping och 10-11 maj i Kalmar. Då genomför vi exkursioner, praktiska undersökningar och besöker olika våtmarksprojekt (restaureringsprojekt och anlagda våtmarker för näringsretention, fisk- och fågelhabitat).

Utöver de gemensamma helgsammankomsterna i Kalmar och Linköping tillkommer seminarier, litteraturseminarier (LSEM) och projektredovisningar som i första hand förläggs till torsdagskvällar. Några föreläsningar kommer också att erbjudas på torsdagskvällar i Adobe connect. Vissa föreläsningar ligger tillgängliga med inspelat ljud, och de kan ni då lyssna på när ni själva väljer.

I övrigt innehåller kursen inlämningsuppgifter som alla löser i egen takt men med fastlagda ”senast”-datum för inlämning.  Kursen är öppen för engelskspråkiga deltagare, och allt kursmaterial är på engelska. Inlämningsuppgifter kan man själv välja på vilket språk de ska redovisas. 

Innan du startar kursen behöver du lösa ut en användaridentitet och lösenord till ett datorkonto på LiU.  Som kursdeltagare får du även inloggningsuppgifter till servern vid Linnéuniversitetet via kursansvarig vid LiU så snart du skaffat ett LiU konto. Var snäll och kontakta Karin Tonderski (karsu@ifm.liu.se) så snart du har registrerat dig för kursen så ska jag skicka ditt personliga ID för kursportalen.


Responsible for this page:
Last updated: 01/13/14