Hide menu

Kurslitteratur

  • Litteratur finns än så länge ganska lite inom det här fältet, men en bok som allmänt är bra om klimatförändring är En ännu varmare värld utgiven av Naturvårdsverket i deras Monitor serie, Monitor 20 är numret på den. Går att köpa via Naturvårdsverkets hemsida.
  • Ännu bättre, och den bok som kommer ha störst användning av under kursen är Sverige inför klimatförändringarna - hot och möjligheter, vilket är en statlig utredning, SOU 2007:60. Den går att köpa via en hemsida http//:www.fritzes.se.

Övrig litteratur

  •  


Responsible for this page:
Last updated: 01/17/08