Hide menu

Kursbeskrivning

Kursen baseras på egna litteraturstudier, diskussioner i diskussionsforum samt självrättande kunskapstest.  Kursen inbegriper även två fysiska helgträffar vid Linköpings universitet med föreläsningar i ämnet.

Kursen ges m.h.a. ett internetbaserat kursverktyg/kursmiljö, It's Learning (ITS). Information om kursverktyget hittas genom att klicka på länken: ItsLearning

Via kursverktyget prenteras bl.a. kursuppgifter och kursmaterial för kursdeltagarna. Varje kursavsnitt åtföljs av ett självrättande kunskapstest i kursverktyget. Kursen avslutas med ett avslutande kunskapstest. För genomgången och godkänd kurs gäller att samtliga kunskapstester är godkända, samt att minst ett inlägg/kommentar gjorts i samtliga kursrelaterade diskussionsforum. Därtill kommer även obligatorisk närvaro på helgträff.

Betygsgraderingen är godkänt (G) och underkänt (U).

Övrig information

Kursen är en vidareutveckling av den tidigare kvällskursen ”Djurens beteende” i det att kursen numera administreras och handleds via internet samt att undervisningsformen har ändrats till att inbegripa två obligatoriska helgträffar vid vilka samtliga föreläsningar på kursen ges.


Responsible for this page:
Last updated: 01/08/10