Hide menu

Helgträffar

Kursen inbegriper två helgträffar vid Linköpings universitet vid vilka föreläsningar i kursämnet ges under två hela helgdagar. Kursdeltagaren betalar själv resa + logi + kost. 

Datum för helgträffarna är bestämt till den 19-20 februari samt 19-20 mars 2011.


Plats för helgträffarna är C-Huset, Campus Linköping, Linköpings universitet. Program för respektive helgträff kommer att presenteras i kursmiljön It'sLearning (ITS) och kursen i samband med kursstart.

Kursen tillämpar obligatorisk närvaro på helgträffarna. De som ej har möjlighet att närvara, och som kan uppvisa en reell anledning till frånvaron, har möjlighet att istället göra en extra inlämningsuppgift som ersättning för sin närvaro på helgträffar.

Tips på logi:
Övernattningsmöjligheter i Linköpings närområde hittas enklast på internet: http://www.visitlinkoping.se
· Alternativ t.ex. vandrarhemmet i Ryds centrum (studentboende i närheten av campusområdet).
· Ytterligare ett alternativ, som också ligger nära Campus-området är: Valla Folkhögskola: http://www.valla.fhsk.se/ 


Responsible for this page:
Last updated: 11/17/10