Hide menu

Djurens beteende (ETE294) Vt-2011

Fristående distanskurs (15 hp.)

Kursens mål är att ge kunskaper i grundläggande etologi, med särskild tonvikt på beteende och beteenderelaterade problem i olika tillämpade sammanhang, som husdjurshållning. Därutöver behandlas eko-etologi och humanetologi.

Kursen söks som fristående kurs via Studera.nu och antagningen sker centralt. Mer information om fristående kurser och hur du anmäler dig till dessa finner du på LiUs sida om fristående kurser .

Sista ansökningsdag - 15 oktober varje år.

Om du vill ha specifik information om antagning, ring universitetets växel 013 - 28 10 00 och be att få prata med "antagningen".

Kursen ges under vårterminer på halvfart över internet med hjälp av ett internetbaserat kursverktyg, "ItsLearning" (ITS). Du loggar in på IT´s Learning via studentportalen.

Officiellt kursstartsdatum för vårens kurstillfälle (vt-2011) är den 19e januari 2011.

Följ instruktionerna och direktiven listade på sidan Komma igång på kursen.
Vid registreringsfrågor, frågor om LiU-ID samt inloggningslösen - kontakta Jessica Lövdahl, (013 - 28 12 87). För mer kursspecifika frågor - mejla kursansvarig, Lina Roth

Kursansvarig: Lina Roth
IFM/Biologi, Linköpings universitet.


Responsible for this page:
Last updated: 11/17/10