Hide menu

Lektioner

Så här kommer det att gå till
Eftersom kursen går uteslutande på nätet finns inget egentligt schema. Däremot måste ni ligga i fas med varandra för att ni ska kunna diskutera, och vi rätta. Alla dokument till respektive avsnitt kommer att läggas ut på måndagen respektive vecka. Jag räknar med att diskussionerna kommer igång samma vecka. Övriga uppgifter har ni tid på er att göra tills dess nästkommande avsnitt startar, dvs vanligen två veckor. Vad ni ska läsa till varje avsnitt hittar ni under Assignments. Måndagen innan respektive avsnitt startar kommer det under Assignments även att finnas en sammanställning över vad som ska göras under respektive avsnitt.


Responsible for this page:
Last updated: 01/14/08