Hide menu

Examination

 

Kursen examineras så att inför varje tillfälle så ges en mindre uppgift som skall redovisas. Uppgiften varierar mellan att klara ett antal frågor i ett frågeformulär, eller skriftlig redovisning. Vid varje tillfälle gäller dock ett aktivt deltagande på diskussionerna på Blackboard. Inför varje tillfälle kommer instruktioner att ges på vad som krävs.

Inför sista seminariet förväntas ni redovisa ett större skriftligt arbete/sammanfattning.
Godkända mindre uppgifter ger 2p.
Godkänd större uppgift ger 3p.
På kursen ges endast betygen Underkänd/Godkänd


Responsible for this page:
Last updated: 01/14/08