Hide menu

Kursansvarig

Lina Roth

Fil. dr. Zoologi

Jag började studera biologi vid Linköpings universitet 1999. Efter några fördjupningskurser i zoologi vid Lunds universitet tog jag min magisterexamen där 2003. Det var även i Lund som jag kom att avverka mina år som forskarstuderande. Jag spann vidare på mitt examensarbetet och undersökte ögonen och färgseendet hos ryggradsdjur, och då främst med inriktningen geckoödlor och hästar. Min doktorsavhandling "Diversity and Limits of Colour Vision in Terrestrial Vertebrates" försvarade jag i november 2008.

Min forskning bestod mestadels av beteendeförsök där jag tränade och testade djuren på olika färger vid olika ljusintensiteter för att på så sätt få en förståelse för vad djuren ser. Nattaktiva geckoödlor har vid låga ljusintensiteter en mycket stor pupill (relativt till deras ögonstorlek) och optiskt sett ett väldigt ljuskänsligt öga. Detta möjliggör att nattaktiva geckoödlor kan se färger på natten när vi själva bara ser i gråskala. Hästen däremot, som har ett av de största ögonen av landlevande däggdjur, visade sig förlora färgseendet på natten precis som vi. En sak som skiljer vårat färgseende från hästens och de flesta andra däggdjurs färgseende är istället att de inte uppfattar röda färger som vi gör. För dem ter sig matadorens röda skynke som en grönaktig färg istället.

Nu är jag tillbaka vid Linköpings universitet igen och jobbar på IFM som gästlektor och kursansvarig på distanskurserna i Djurens kommunikation, Djurens beteende och Hundens beteendebiologi.

Övriga lärare

Prof. Per Jensen, IFM/Biologi, Linköpings universitet.
Prof. Matthias Laska, IFM/Biologi, Linköpings universitet.


...samt ett flertal gästföreläsare.


Responsible for this page:
Last updated: 12/21/09