Hide menu

Kursbeskrivning

Kursen baseras på egna litteraturstudier, diskussioner i diskussionsforum samt självrättande kunskapstest. Kursen inkluderar även en enklare observationsstudie. Kursen ges m.h.a. ett internetbaserat kursverktyg/kursmiljö, i.e It'sLearning (ITS), och den inbegriper även en obligatorisk helgträff vid LiU’s lokaler i Linköping.

Via kursverktyget presenteras bl.a. kursuppgifter och kursmaterial för kursdeltagarna. Kursen inbegriper självrättande kunskapstest i kursmiljön ITS som skall vara godkända för genomgången och godkänd kurs. Därtill krävs minst ett inlägg/kommentar i samtliga kursrelaterade diskussionsforum samt godkänd praktisk observationsstudie. Betygsgraderingen är godkänt (G) och underkänt (U).


Responsible for this page:
Last updated: 08/13/10