Hide menu

Helgträff

Kursen inbegriper en helgträff vid Linköpings universitet vid vilken föreläsningar i kursämnet ges under två hela helgdagar. 

Datum för denna helgträff är fastslaget till 19-20 mars 2011.

Plats för helgträffen är C-Huset, Campus Linköping, Linköpings universitet. Program för helgen kommer att presenteras i kursmiljön It'sLearning (ITS) och kursen i samband med kursstart.

Kursen tillämpar obligatorisk närvaro på helgträffen. De som ej har möjlighet att närvara, och som kan uppvisa en reell anledning till frånvaron, har möjlighet att istället göra en extra inlämningsuppgift som ersättning för sin närvaro på helgträffen.

Tips på logi:
Övernattningsmöjligheter i Linköpings närområde hittas enklast på internet: http://www.visitlinkoping.se
· Alternativ t.ex. vandrarhemmet i Ryds centrum (studentboende i närheten av campusområdet).
· Ytterligare ett alternativ, som också ligger relativt nära Campus-området är: Valla Folkhögskola: http://www.valla.fhsk.se/ 


Responsible for this page:
Last updated: 11/16/10