Hide menu

Examination

För genomgången och godkänd kurs gäller följande examination:

  • Kursen innehåller självrättande kunskapstest där full poäng gäller för godkänt.
  • En praktisk etologisk observationsstudie ingår i kursen. 
  • Minst ett inlägg/kommentar krävs i samtliga kursrelaterade diskussionsforum.
  • Därtill kommer obligatorisk närvaro på helgträffen.

Betygsgraderingen är godkänt (G) och underkänt (U).


Responsible for this page:
Last updated: 12/21/09