Hide menu

Kursbeskrivning

Kursen baseras på egna litteraturstudier, diskussioner i diskussionsforum samt självrättande kunskapstest. En enklare beteendestudie kommer att göras och kursen inbegriper även en helgträff vid Linköpings universitet med föreläsningar i ämnet.

Kursen ges m.h.a. ett internetbaserat kursverktyg/kursmiljö, It's Learning (ITS). Information om kursverktyget hittas genom att klicka på länken: ItsLearning

Via kursverktyget prenteras bl.a. kursuppgifter och kursmaterial för kursdeltagarna. Varje kursavsnitt åtföljs av ett självrättande kunskapstest i kursverktyget. Kursen avslutas med ett avslutande kunskapstest. För genomgången och godkänd kurs gäller att samtliga kunskapstester är godkända, samt att minst ett inlägg/kommentar gjorts i samtliga kursrelaterade diskussionsforum. Därtill kommer även obligatorisk närvaro på helgträff.

Betygsgraderingen är godkänt (G) och underkänt (U).


Responsible for this page: Christer Blomqvist

Last updated: 02/09/10