Hide menu

Helgträff

En helgträff med föreläsningar i ämnet

Kursen inbegriper en helgträff vid Linköpings universitet, Campus Valla (C-Huset) då föreläsningar i kursämnet ges. Datum för helgträffen är satt till 9-10 oktober 2010 med start kl 9 på lördagen och avslut ca kl 16.30 på söndagen. Kursdeltagaren betalar själv resa, logi och kost. 

Kursen tillämpar obligatorisk närvaro på helgträffen. De som ej har möjlighet att närvara, och som kan uppvisa reell anledning till frånvaro, har möjlighet att istället göra en extra inlämningsuppgift som ersättning för sin frånvaro på helgträffen. 

Tips på logi:
Övernattningsmöjligheter i Linköpings närområde hittas enklast på internet: http://www.visitlinkoping.se
· Alternativ t.ex. vandrarhemmet i Ryds centrum (studentboende i närheten av campusområdet).
· Ytterligare ett alternativ, som också ligger nära Campus-området är: Valla Folkhögskola: http://www.valla.fhsk.se/ 

Programmet för helgträffen samt övrig information kommer att presenteras i kursmiljön It'sLearning efter kursstartsdatum.

Övrig info.

Helgträffen samarrangeras med helgträffen för distanskursen ”Hundens Beteendebiologi 1” (ETE279). Dess studenter kommer således också att finnas på plats vid samma tidpunkt och lokal. De som är antagna till, och även ämnar läsa, båda dessa kurser samtidigt har alltså endast EN gemensam helgträff att närvara vid.


Responsible for this page: Christer Blomqvist

Last updated: 08/25/10