Hide menu

Information om ansökan till fortsättningskursen.

"Djurens kommunikation 2", (ges under vårterminer).

Efter genomgången och godkänd introduktionskurs, i.e. "Djurens kommunikation 1" (DK1), så kan man ansöka till fortsättningskursen, i.e. "Djurens kommunikation 2" (DK2) som ges under vårterminer.

Ansökning till DK2 görs på www.studera.nu. Sista ansökningsdag till kurstillfället Vt-2011, är den 15 oktober 2010.

OBS! - Som kursdeltagare på DK1 så blir man inte automatiskt erbjuden en kursplats på DK2 efter ett godkännande från DK1, utan måste ånyo skicka in en ansöka om en kursplats. 

Fortsättningskursen inbegriper ett förkunskapskrav om minst 7.5 hp i etologi på antingen A, B, eller C-nivå. Om du önskar läsa DK2 våren 2011 och vill åberopar kursen DK1 (alternativt "Hundens beteendebiologi 1", HB1) som ditt förkunskapskrav, så behöver du INTE styrka ditt förkunskapskrav med ett intyg. Om du antas till DK2 och åberopar DK1 (alt. HB1) som ditt förkunskapskrav behåller du din kursplats ENDAST om du blir godkänd på DK1. Om du inte kan godkännas på DK1 så tappar du din erbjudna kursplats på DK2 till förmån för reservplatslistan.

Klicka här så går du till kurshemsidan för fortsättningskursen "Djurens kommunikation 2".


Responsible for this page: Christer Blomqvist

Last updated: 02/09/10