Hide menu

Examination

För genomgången och godkänd kurs gäller följande examination:

  • Varje kursavsnitt åtföljs av ett självrättande kunskapstest i kursverktyget där full poäng på samtliga kunskapstest gäller.
  • Kursen avslutas med ett större självrättande kunskapstest där samtliga kursavsnitt ingår. Full poäng gäller även för detta kunskapstest. 
  • Minst ett inlägg/kommentar i samtliga kursrelaterade diskussionsforum.
  • En enklare etologisk studie ingår i kursen.
  • Därtill kommer obligatorisk närvaro på en helgträff.

Betygsgraderingen är godkänt (G) och underkänt (U).


Responsible for this page: Christer Blomqvist

Last updated: 08/13/10