Hide menu

Djurens kommunikation 1 (ETE281)

Öresvin - Kolmårdens djurpark

Fristående distanskurs (7.5 hp)

Målet med kursen Djurens kommunikation 1 är att ge den studerande en introduktion i ämnet där fokus ligger på teorin bakom varför djur kommunicerar med varandra inom den egna arten. 

Kursen söks som fristående kurs via Studera.nu och antagningen sker centralt. Mer information om fristående kurser och hur du anmäler dig till dessa finner du på LiUs sida om fristående kurser . Kurskatalog och anmälningsmaterial kan även beställas via internet.

Sista ansökningsdag - 15 april varje år

Kursen ges endast under höstterminer på kvartsfart över internet med hjälp av ett internetbaserat kursverktyg som heter "It's Learning" (ITS). Du loggar in på IT´s Learning via studentportalen. Antagna till kursen som har frågor runt LiU-ID och inloggningslösen - mejla Jessica Lövdahl, IFM/Biologi, eller ring på tel: 013 - 28 12 87. För mer kursspecifika frågor - mejla kursansvarig, Lina Roth

Om du vill ha specifik information om din antagning, ring universitetets växel 013 - 28 10 00 och be att få prata med "antagningen"
 

Kursansvarig: Lina Roth 
IFM/Biologi, Linköpings universitet.


Responsible for this page: Christer Blomqvist

Last updated: 08/13/10