Hide menu

Kursplan

Kursens mål är att ge en fördjupning i ämnet med fokus på beteendets biologi (etologi, fysiologi, evolution), med särskild tyngdpunkt på hundar och hunddjur. 
Efter kursen skall den studerande kunna:

  • redogöra för etologiska begrepp
  • beskriva den evolutionära utvecklingen av hunden och hundraser.
  • redogöra för grundläggande mekanismer & funktioner för hundars beteende samt för den grundläggande sinnesfysiologin hos hundar med fokus på beteende.
  • beskriva hundens biologiska nisch bland människor med fokus på social kognition samt beteendestörningar hos hundar.
  • utföra en enklare etologisk studie/observation av hunddjur. 

   

Här kan du hitta hela kursplanen. 


Responsible for this page:
Last updated: 10/21/15