Hide menu

Kursansvariga

Lina Roth

Lina Roth, Fil. dr. Zoologi

Jag började studera biologi vid Linköpings universitet 1999. Efter några fördjupningskurser i zoologi vid Lunds universitet tog jag min magisterexamen där 2003. Det var även i Lund som jag kom att avverka mina år som forskarstuderande. Jag spann vidare på mitt examensarbetet och undersökte ögonen och färgseendet hos ryggradsdjur, och då främst med inriktningen geckoödlor och hästar. Min doktorsavhandling "Diversity and Limits of Colour Vision in Terrestrial Vertebrates" försvarade jag i november 2008.

Min forskning bestod mestadels av beteendeförsök där jag tränade och testade djuren på olika färger vid olika ljusintensiteter för att på så sätt få en förståelse för vad djuren ser. Nattaktiva geckoödlor har vid låga ljusintensiteter en mycket stor pupill (relativt till deras ögonstorlek) och optiskt sett ett väldigt ljuskänsligt öga. Detta möjliggör att nattaktiva geckoödlor kan se färger på natten när vi själva bara ser i gråskala. Hästen däremot, som har ett av de största ögonen av landlevande däggdjur, visade sig förlora färgseendet på natten precis som vi. En sak som skiljer vårat färgseende från hästens och de flesta andra däggdjurs färgseende är istället att de inte uppfattar röda färger som vi gör. För dem ter sig matadorens röda skynke som en grönaktig färg istället.

Nu är jag tillbaka vid Linköpings universitet igen och jobbar på IFM som universitetslektor. Jag jobbar halvtid med att forska om hundens och hästens beteende och speciellt i interaktion med människan. Förutom beteendet undersöker jag även stresshormoners inlagring i håret, vilket kan ge ett mått på individens stressnivå över en längre tid och detta gäller såväl såväl hunden och hästen som dess ägare. Slutligen jobbar jag också med undervisning och främst som kursansvarig/involverad på distanskurserna Introduktion till etologi, Fortsättningskurs i etologi, Hästens sinnen och beteende samt Hundens beteendebiologi 1, 2 & 3.

Mia Persson

Mia Persson (MSc)

År 2007 startade jag mina högskolestudier inom biologi med inriktning mot etologi på Linköpings Universitet. I maj 2012 tog jag min mastersexamen i etologi och hade då forskat på stress och beteende hos höns till både min kadidatuppsats och mastersuppsats. Efter mina studier jobbade jag som forskningsassistent här på IFM Biologi där jag till största del arbetade med projekt på just hundar.

Sedan i maj 2013 har jag doktorerat på just hundar där min huvudsakliga inriktning är mot beteendegenetik, alltså gener som styr beteenden hos hunden. Det finns ju hur många intressanta beteenden som helst att studera hos hundar så jag fokuserar på hundens kontaktsökande mot människan. Från och med VT16 kommer jag vara den huvudsakliga kursledaren för Hundens beteendebiologi 2. 


Responsible for this page:
Last updated: 08/28/18