Hide menu

Kurslitteratur

Ny bok från och med VT16!

Kursboksbyte från och med VT16!

Vi använder nu Ádam Miklósis bok:
Dog Behaviour, Evolution, and Cognition


ISBN: 9780199646661
Språk: Engelska
Utgiven: 2014-12-11


En bok som på ett trevligt och systematiskt sätt sammanfattar internationell forskning på området. Boken finns hos t.ex. Bokus och AdLibris  och bör beställas i god tid innan kursstart.


Boken finns också som E-bok för anställda och studenter vid LiU via biblioteket​s hemsida​ ifall ni t ex inte trots allt skulle hinna få boken i tid. 

Övrig litteratur

Kursen kommer även att kompletteras med separat kursmaterial (vetenskapliga artiklar), fortlöpande under kursen, och då i form av nedladdningsbara PDF-dokument.


Responsible for this page:
Last updated: 08/28/18