Hide menu

Examination

För genomgången och godkänd kurs krävs godkänt på alla obligatoriska moment, såsom diskussionsinlägg, inlämningar, självrättande test samt praktisk etologisk studie.

Betygsgraderingen är godkänt (G) och underkänt (U).


Responsible for this page:
Last updated: 10/13/14