Hide menu

Kursansvariga

Lina Roth

Lina Roth (Fil. dr. Zoologi)

Jag började studera biologi vid Linköpings universitet 1999. Efter några fördjupningskurser i zoologi vid Lunds universitet tog jag min magisterexamen där 2003. Det var även i Lund som jag kom att avverka mina år som forskarstuderande. Jag spann vidare på mitt examensarbetet och undersökte ögonen och färgseendet hos ryggradsdjur, och då främst med inriktningen geckoödlor och hästar. Min doktorsavhandling "Diversity and Limits of Colour Vision in Terrestrial Vertebrates" försvarade jag i november 2008.

Nu är jag tillbaka vid Linköpings universitet och jobbar på IFM som biträdande lektor. Jag undervisar i etologi och fysiologi och är kursansvarig på distanskurserna i Introduktion till etologi, Fortsättningskurs i etologi, Hästens sinnen och beteende samt Hundens beteendebiologi 1, 2 & 3.

Förutom att undervisa forskar jag numera om hundars synupplösningsförmåga, deras stressfunktioner och möjligheten att mäta stresshormoner i hundhår, samt beteendeskillnader hos hund, främst i interaktion med människor.   

Ann-Sofie Sundman

Ann-Sofie Sundman

Jag är doktorand för Per Jensen vid Linköpings universitet. Min forskningsinriktning är hundens beteende och beteendegenetik, med fokus på beteendeskillnader inom raser för att kunna undersöka genetiken bakom beteendena. Har en kandidatexamen i biologi från LiU och därefter studerade jag vidare här och har även en masterexamen inom tillämpad etologi och djurbiologi som jag avslutade VT 2013. Min doktorandtjänst hoppade jag på 2014. Jag är just nu den huvudsakliga kursledaren på kursen Hundens beteendebiologi 1. 


Responsible for this page:
Last updated: 10/21/15