Hide menu

Kurslitteratur

Hundens språk och tankar

"Hundens språk och tankar" av Per Jensen (2011).

Förlag: Natur och Kultur, Stockholm.

ISBN 978-91-27-131088

Övrigt kursmaterial

Kursen kommer att kompletteras med separat kursmaterial fortlöpande under kursen i form av nedladdningsbara PDF-dokument.


Responsible for this page:
Last updated: 08/16/17