Hide menu

Fortsättningskursen Hundens beteendebiologi 2 (vårterminer)

På vårterminer håller vi fortsättningskursen Hundens beteendebiologi 2, ETE280. Denna kan du söka efter genomgången och godkänd introduktionskurs i etologi, till exempel "Hundens beteendebiologi 1" (eller annan etologikurs om minst 7,5hp på A, B eller C-nivå).

Klicka här så kommer du till kurshemsidan för "Hundens beteendebiologi 2".

OBS! - Som kursdeltagare på Hundens beteendebiologi 1 (HB1)så blir du inte automatiskt erbjuden en kursplats på HB2, utan intresserade måste alltid skicka in en ny ansökan via antagning.se. Du kan söka HB2 medan du ännu går HB1. Du kan då bli "antagen med villkor" men om du sen inte godkänns på HB1 innan kursstarten på HB2 så tappar du din eventuellt erbjudna kursplats.
 

Fler distanskurser inom Etologi

På höstterminer håller vi även distanskursen "Introduktion till Etologi", ETE327. Denna är på 7,5 hp, sträcker sig över hela höstterminen och fungerar väldigt bra att läsa tillsammans med Hundens beteendebiologi 1. Dessa två kurser har dessutom en gemensam helgträff för att underlätta samläsning. Läs vidare om "Introduktion till Etologi".

På vårterminer håller vi, förutom "Hundens beteendebiologi 2", även "Fortsättningskurs i Etologi", ETE328. Även den på 7,5hp och för mer informatoin så läs vidare på kurshemsidan

På vårterminer håller vi även i distanskursen "Hästens sinnen och beteende", ETE330. Även den på 7,5hp och för mer information så läs vidare på kurshemsidan


Responsible for this page:
Last updated: 03/07/12