Hide menu

Examination

För genomgången och godkänd kurs krävs att samtliga obligatoriska moment är godkända.

Betygsgraderingen är godkänt (G) och underkänt (U).


Responsible for this page:
Last updated: 12/05/14