Hide menu

Kurslitteratur

De två kursböcker används 2008 är:

1)  Conceptual Physics, 10th Ed.
(Pearson international edition)
Paul G. Hewitt
ISBN: 032 13 15 405
Addison-Wesley

Tips: Beställer man boken med detta ISBN-nummer får man även med en
övningsbok som har samma namn, men med tillägget "Practising Physics".

2) Stjärnor och äpplen som faller....
Ulf Danielsson
ISBN 91-7001-206-7
Månpocket


Responsible for this page:
Last updated: 06/24/08