Hide menu

Fysik för nyfikna (ETE264)

Vi hälsar dig varmt välkommen till den fristående kursen ETE264, Fysik för nyfikna!

Syftet med kursen är att ge en orientering om några av fysikens grundtankar och begrepp. En kortfattad kursbeskrivning bifogas.   Kursen går som kvällskurs, men kan även läsas helt eller delvis på distans. Kom ihåg att tacka ja till din plats och att registrera dig (se bifogat informationsblad).

Upprop
Upprop sker på första föreläsningen, dvs tisdag v 36 kl 17.15 (2 sept alltså). Har du tänkt läsa kursen helt på distans kan du bli uppropad genom att skicka e-post till Anette Andersson (se nedan).

Tid och plats
Sammanlagt kommer 8 föreläsningar att ges under vecka 36 – 43. Föreläsningarna ges på tisdagar kl. 17.15 – 19:00, med start den 2 september. Föreläsningsal är sal Planck i Fysikhuset ingång 57, Campus Valla, Linköping. På www.liu.se/till-liu/kartor finns kartor och vägbeskrivningar.

IT’s Learning
I denna kurs kommer vi att använda ett webbaserat datorprogram som heter IT’s learning. Det är ett undervisningshjälpmedel där kursinformation, undervisningsmaterial etc kommer att finnas tillgängligt. Så snart du har blivit registrerad på kursen kommer du att ha tillgång till IT’s learning.

Litteratur
Kurslitteraturen består av

STJÄRNOR OCH ÄPPLEN SOM FALLER …, Ulf Danielsson,   ISBN 91-7001-206-7, MånPocket och   Conceptual Physics av Paul G. Hewitt, 10:e upplagan, ISBN: 0-321-315-405, Addison-Wesley.

Böckerna är beställda till Bokakademin på Campus Valla i Linköping (013 – 22 37 56). Du som tänker läsa på distans kan naturligtvis även köpa boken på annat sätt t.ex. via Internet om det passar bättre.

LiU-ID
Ditt LiU-ID är en central användaridentitet som ger dig tillgång till e-post, studentportal samt andra centrala funktioner.Eftersom epost är en viktig kommunikationskanal till dig som student är det nödvändigt att du aktiverar ditt konto i samband med kursstart. Mer information om hur du går tillväga finns på bifogat Välkommenbrev. Har du frågor gällande detta kontakta gärna Anette Andersson så hjälper hon dig.

Hemsida
En hemsida för kursen finns på: www.ifm.liu.se/kurser/fysikfornyfikna/
Där kommer ytterligare information om kursen successivt att läggas in. (Vissa uppdateringar kommer att göras i mitten av augusti).

Personal

Lars Alfred Engström      kursansvarig                          laeng@ifm.liu.se      tel: 013 – 28 23 49
Anette Andersson            kursadministratör                 anesv@ifm.liu.se      tel: 013 – 28 12 20

Vi ser fram emot att träffa er i september!                    


Responsible for this page:
Last updated: 12/02/08